Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (OLD HILL, CHRISTCHURCH, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4383460

Notice effective from
23rd September 2019 to 23rd October 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (OLD HILL, CHRISTCHURCH, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICE is hereby giventhatNewportCityCouncil in exercise of its powers under the Road Traffic RegulationAct 1984 (as amended) has madean orderthe effect of whichistoprohibit any vehicle from proceedingalongOld Hill,Christchurch -approximately20metresfromits junctionwith Catsash Road foradistance of approximately340 metres in anortherlydirection. Alternative routes will be availablevia Catsash Road and Belmont Hill.Accessfor residents will be available.The reasonfor makingthe orderistosafelycut trees along thelow voltagepowerlines.The order will be operative from 6October2019and will continue in forcefor aperiodnot exceeding18monthsor until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is! anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian accesswill be available at all times. Emergency vehicleaccesswill be available forthe durationofthese works. Dated: 23 September 2019 GDPrice,Head of Lawand Regulation,Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGORDINASCASNEWYDD (OLD HILL,CHRISTCHURCH, CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDDTRAFFIG
DROS DRO) 2019
HYSBYSIR drwy hynbod CyngorDinas Casnewydd wrth ymarfereibweraudan yDdeddfRheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud gorchymyn,a fydd S'r effaith owahardd cerbydau rhagmyndarhyd OldHill, Christchurch -oddeutu 20 metr o'i chyffordd SCatsash Road am bellter o tua 340 metr igyfeiriad ygogledd. Byddllwybrau amgen ar gael trwy Catsash Road aBelmont Hill. Byddmynediad ibreswylwyrargael.Yrheswm dros wneudygorchymynywidorri coed yn ddiogel ar hydllinellau pwer folteddisel.Byddy gorchymyn yn weithredolo6Hydref 2019 abyddynparhau mewn grym am gyfnod nidynfwy na 18 mis neu nes byddygwaitharfaethedig wedi ei gwblhau,p un bynnagsyddgynharaf.Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau ofewn 1dydd. Byddmynediad igerddwyr yn cael ei gynnal trwy r amser.Byddmynediad brys igerbydau ar gael trwy gydolygwaithhwn.
Dyddiad: 23 Fedi 2019
GDPrice,Pennaeth yGyfraith aRheoleiddio,
Canolfan Ddinesig,Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383460.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices