Search for more Public Notices in your area
Planning

Cyngor Dinas Casnewydd Archwiliad Cyfrifon 2015/16 Hysbysiad Ardystio Cwblhau'r Archwiliad

Notice ID: NP3925222

Notice effective from
24th November 2016 to 24th December 2016

Cyngor Dinas Casnewydd Archwiliad Cyfrifon 2015/16 Hysbysiad Ardystio Cwblhau'r Archwiliad
HYSBYSIR DRWY HYN yn unol ag adran 23 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf), bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio bod yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 wedi ei gwblhau.
Cyhoeddwyd tystysgrif archwilio'r cyfrifon ar 24 Hydref 2016 ac nid oedd rhaid i'r archwilydd gyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd o dan Adran 22 o'r Ddeddf.
Mae'r datganiad o gyfrifon ar gael i'w archwilio gan etholwyr llywodraeth leol yn yr Adran Gyllid, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR rhwng 10:00am a 4:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Meirion Rushworth
Pennaeth Cyllid
Cyngor Dinas Casnewydd
Newport City Council Audit of Accounts 2015/16 Notice of Certification of Completion of the Audit
NOTICE IS HEREBY GIVEN that in compliance with section 23 of the Public Audit (Wales) Act 2004 (the Act), the Auditor General for Wales has certified that the audit of the accounts of Newport City Council for the year ended 31 March 2016 has been completed.
The audit certificate of the accounts was issued on 24 October 2016 and the auditor did not have to issue a report in the public interest under Section
22 of the Act.
The statement of accounts is available for inspection by local government electors at the Finance Department, Civic Centre, Newport, NP20 4UR between 10.00am and 4.00pm Monday to Friday.
Meirion Rushworth
Head of Finance Newport City Council

Attachments

NP3925222.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices